مقالات ویژه

عرفان پلی مابین ادیان

پدیده ای بنام دین در ابتدا بدینصورت آغاز گردید که افراد خود را در مقابل قدرتهای طبیعت و حوادث آن ناچیز و بیچاره انگاشته و ناگزیر سمبلی از آن نیروها و مظاهر قدرت را بصورت بتها ساخته و به پرستش آن مشغول شدند و تدریجاً فراموش کردند که بتها سمبل واقعیت نیستند.


بیشتر بخوانید

تعالیم

حضرت صلاح الدین علی نادرعنقا

 
 

تعالیم

حضرت شاه مقصودصادق عنقا

لزوم عرفان در چیست؟

پروفسور صادق عنقا در کتاب «سحر» سؤال اساسی زیر را مطرح نموده و ما را به پاسخ آن رهنمون می­گردند. سؤال بدین شرح می­باشد: «آیا اگر مردم، درست کردار و پاک و منزّه باشند و قوانین اجتماعی خود را رعایت بکنند و درعین حال از جهات تعبّدی عقاید هم پیروی ننمایند چنانچه این مردم دین نداشته باشند ضرر می­کنند؟ اگر به این سؤال توانستیم پاسخ مثبت بدهیم لزوم عرفان روشن می­شود.» ...

بیشتر بخوانید

اتحاد دماغ (مغز) و قلب

مولاناالمعظّم حضرت صلاح­الدّین علی نادر عنقا، پیر اویسی، تعلیم می­فرمایند که : 'انسان یک واحد حقیقی و جامع است' و 'کشف «من» حقیقی که منبع و سرچشمۀ علم مکنون در انسان است، سیر و سفر خودشناسی را میسّر می­نماید تا انسان قادر به شناخت خود در یک کلّیّت و یگانگی همه­جانبه باشد.' ...

بیشتر بخوانید

خلوت دل

«وقتی که نور در دل داخل شود، بازگردد و وسیع شود و علاماتش دوری گزیدن از دارالغرور است و بازگشت به دارالخلود.» رسول اکرم حضرت محمّد(ص) ...

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

Awesome Image